HOME
BOOKS
STORIES
LECTURER
TRAVEL WITH US
PHOTO GALLERIES
CONTACT US
News from us
Add your e-mail address or
friends´ to our mailing list.

First Name:
Last Name:
Email:
Country:

Tick this box to receive our newsletter (about once every two months)
(this email includes new and coming up trips, books and articles).

*all fields are mandatory


Privacy Policy

รำลึกร้อยปี กรุงเทพมหานคร

โดย สตีฟ แวน บีค แปลโดยจิระนันท์ พิตรปรีชา
สำนักพิมพ์วินด์แอนด์วอเทอร์
140 หน้า
ปกแข็งพร้อมปกหุ้ม
ISBN 9748761657
ขนาด 287 x 219 x 20 mm
น้ำหนัก 940 กรัม


ในสายตาอาคันตุกะชาวต่างชาติ กรุงเทพฯ วันนี้คือมหานครที่แออัดอึกทึก ขาดความลงตัวในแง่ระบบผังเมือง และเมื่อได้สัมผัสริมฝั่งแม่น้ำ หรือเยี่ยมยลโบราณสถานในย่านชุมชนเก่าต่างๆ คนเหล่านั้นก็มักทอดถอนใจนึกเสียดายว่าเมื่อร้อยปีก่อน กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองที่งดงามน่าอภิรมย์สักเพียงใด นั่นอาจเป็นข้อสมมุติฐานที่ผิดพลาด…

รำลึกร้อยปี กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เสมือนคู่มือนำเที่ยวท่องไปในอดีต โดยอาศัยมุมมองของผู้คนที่เคยอาศัยใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ การสืบค้นข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างเก่า-ใหม่ทำให้ได้ข้อสรุปชัดเจนว่าในช่วงเวลาหนึ่งศตวรรตโฉมหน้าของมหานครแห่งนี้ได้แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วน่าอัศจรรย์ แต่ทว่ายังมีอะไรมากมายหลายอย่างที่คนรุ่นเรากับคนรุ่นร้อยปีก่อนมีประสบการณ์และความรับรู้เชื่อมโยงถึงกัน

ภาพถ่ายในหนังสือทำหน้าที่สะท้อนความแตกต่างระหว่างเก่า-ใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มองเห็นสิ่งที่เชื่อมโยงสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่ในซอกมุมต่างๆ ซึ่งผู้เขียนเพียรสืบเสาะค้นหาเพื่อบันทึกภาพมาเปรียบเทียบกับรูปเก่า การเปรียบเทียบเช่นนี้จะส่องฉายขั้นตอนแห่งความเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทก่อนสิ้นศตวรรษที่ ๑๙ มาสู่มหานครโอฬารล้ำสมัยในช่วงขณะที่ศตวรรษ ๒๐ กำลังรุดก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่

ข้อเขียนและเกร็ดข่าวจากอดีตที่หยิบยกมานำเสนอจะช่วยชุบฟื้นสีสันชีวิตชีวาในภาพเก่าให้เรารู้สึกเหมือนกำลังเดินท่องอดีตอยู่บนถนนหนทางของกรุงเทพฯ เมื่อร้อยปีก่อน และความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในกรุงเทพฯ ของคนสมัยนั้นคือเงาอดีตที่อาจทาบเทียบได้กับความรู้สึกนึกคิดของเราเอง

หนังสือเล่มนี้ออกเป็นครั้งแรกในภาษาอังกฤษ และได้รับการแปลเป็นภาษาไทย และภาษาเยอรมัน โดยคงลักษณะรูปเล่มเดียวกัน (136 หน้า (ไม่รวมหน้าปก) พิมพ์สี่สี ปกแข็งพร้อมปกหุ้ม)

อ่านเนื้อหาบางส่วน (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่นี่ อ่านคำนำ บทตัวอย่าง เรื่องสั้นในล้อมกรอบ หรือ
หัวข้อข่าว และดู หน้าตัวอย่าง

ราคา: $xx (to be advised) ยังไม่รวมค่าจัดส่ง สอบถามค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ stonewater.est2005@gmail.com สนใจหนังสือเล่มอื่นด้วยดูรายชื่อหนังสือทั้งหมดและราคาที่นี่
| HOME | BOOKS | STORIES | LECTURER | TRAVEL WITH US | PHOTO GALLERIES | CONTACT US |


© Copyright 2016 by Steve Van Beek
Website established 2002

Site last updated on 7 August 2016
Designed by
Rattapoom (Nuxera) Louhachot
Maintained by Somkiate (Toh) Phatthramalai